Certifikáty, osvedčenia

Osvedčenie Národnej Banky Slovenska (reg. č. 191855).