Doc. Mgr. PaedDr. Anna Macurová, PhD.

Doteraz ma nenapadlo, že pri poisťovaní čohokoľvek treba mať šťastie. Uvedomila som si to až vtedy, keď pomocou pani Jiřiny Marcinkovej sa bez prieťahov a odkladov uzavreli viaceré poistné zmluvy, o ktorých som bola presvedčená, že sú potrebné. Súčasne sa vyriešili zdanlivo neriešiteľné súvislosti v rôznych oblastiach poistenia. Zdalo sa mi to ako neskutočné, pretože som sa cítila v daných problémoch bezmocná.

Veľmi si vážim profesionálny prístup pani Jiřiny Marcinkovej  pri uzatváraní poistných zmlúv. Odporúčam pani Jirku Marcinkovú nielen tým, ktorí sa nevedia zorientovať v poistných situáciách, ale aj skúsenejším, ktorí poisťovanie nepovažujú za problém. Pani Jiřina Marcinková rokuje bez nadradenosti, s maximálnym pokojom a rešpektuje rozhodnutie klienta.