Manželia Pohlodovci

Ďakujeme p. Jiřinke Marcinkovej za jej nezištnú pomoc pri riešení poistnej udalosti. Oceňujeme jej profesionálny prístup všestranného poradcu, nech sa to už týka akéhokoľvek druhu poistenia. Vždy je ochotná pomôcť a správne poradiť. Ešte raz srdečná vďaka!