hypoteka podmienky

Obmedzí NBS hypotéky aj v roku 2018?

NBS upozornila aj vo svojej Správe o finančnej stabilite k novembru 2017, že napriek doteraz prijatým opatreniam pretrvávajú silné tlaky na nadmerný rast zadlženosti a preto zvažuje zavedenie dodatočných pravidiel, ktoré by tento rast znížili.

zadlzenost uvery hypoteky

Okrem sprísnenia už prijatých opatrení (LTV, finančná rezerva), tak do úvahy prichádza aj zavedenie limitu na ukazovateľ celkového dlhu k ročného príjmu, ktoré podľa NBS výraze presahuje úrovne zavedené v iných krajinách.

V zadlženosti sme už predbehli aj bohatších susedov.

Hoci oficiálne úrokové sadzby ECB ešte ostanú tento rok na historických minimách, dlhodobejšie výnosy dlhopisov ako aj požadované výnosy hypotekárnych záložných listov vzrastú skôr, čo sa postupne pretaví aj do cien hypoték. Dostupnosť bývania financovaného hypotékou je ešte stále veľmi dobrá, no plošne to však už neplatí. Vyššie ceny nehnuteľností a požadovaný vyšší podiel vlastných zdrojov klientov znamená, že mladšie a príjmovo menej silné domácností sú v dostupnosti bývania postupne znevýhodnené.

NBS ako regulátor priebežne sprísňuje úverové podmienky a bude v tom pokračovať. V legislatíve, ktorá platí od marca 2017 NBS zaviedla dodatočný limit pre LTV (nad 80% max 50%, od júla 2017 max 40%) a povinnosť rezervy pre splácanie úveru sa stále sprísňuje:

podmienky pre hypoteku 2018

Účinné od  Spotrebiteľské úvery  Hypotéky
marec 2017  0%  5%
júl 2017  0%  10%
január 2018 15%  15%
júl 2018  20%  20%

Zdroj VÚB

Ak potrebujete s vybavením hypotéky pomôcť alebo sa chcete iba poradiť o vhodnom postupe, neváhajte ma kontaktovať na:      https://marcinkova.sk/kontakt/ .                                                                                     Viac informácií nájdete aj na:                                          https://marcinkova.sk/danovy-bonus-pri-uvere-pre-mladych/    https://marcinkova.sk/zmeny-v-hypotekach-od-marca-2017/