Positenia do hôr

Kedy treba poistenie do hôr?

Náklady spojené s výkonmi horskej služby na Slovensku nie sú hradené z bežného zdravotného poistenia. Náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, musíte horskej službe zaplatiť. Neplatia iba neplnoleté deti a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. V horských oblastiach, v ktorých pôsobí Horská záchranná služba: Malá Fatra, Veľká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj si ich môžete poistiť.

Skialpinizmus alebo zliezanie horských štítov, ale aj bežná turistika sa môže v slovenských horách zmeniť na nočnú moru. Keď sa stane nešťastie, ale aj pri takej ,,banalite“ ako vytknutý členok, ste niekedy nútení využiť služby záchranárov z Horskej služby. Aj keď ich pomoc využijete nechtiac, príde vyúčtovanie za pomoc. Preto do Tatier je dobré sa poistiť. Poisťovňa zaplatí za vás náklady do výšky poistného krytia.

Ak potrebujete viac informácií, alebo pomôcť, neváhajte ma kontaktovať.

Jiřina Marcinková