Oplatí sa stavebné sporenie po zmenách od 1. 1. 2019? Mám si uzatvoriť ,,nové“ stavebné sporenie ešte v roku 2018?

Často teraz dostávam tieto dve otázky. Sú podobné, ako v Shakespearovom Hamletovi: ,,Byť, či nebyť?“ Odpoveď môže byť ,,nie“, alebo aj  ,,áno“, podľa toho čo chcete dosiahnuť.  ,,Nie“ je odpoveď pre tých, ktorí chcú sporiť iba malé sumy. Vtedy úroky a prémie zo stavebného sporenia nepokryjú poplatky.  ,,Nie“ platí tiež pre tých, ktorí chcú mať zo sporenia vyšší výnos a neboja sa rizika spojeného s investovaním.

,,Áno“ môže byť odpoveď pre konzervatívneho sporiteľa, ak výnosom chce aspoň prekonať infláciu  a bojí sa investovať ,,do fondov“. ,,Zježia sa vám vlasy“, keď počujete, že máte sporiť do fondov? Tak nemáte dnes na trhu veľa možností. Štátna prémia pre rok 2019 je vo výške 2,5 % z ročného vkladu, teda aj nižšie vklady ako 2 800 € majú nárok na štátnu prémiu. Zhodnotenie vkladov aj štátnych prémií úrokom je ,,až“ 1,00 % p. a. počas prvých 6 rokov sporenia. V stavebnom sporení, ale budete musieť sporiť vysoké sumy, ak má výnos prekonať náklady, lebo štátna prémia bude pre rok 2019 iba vo výške 2,5 % z ročného vkladu, max. 70 €. Aby ste dostali prémiu 70 €, potrebujete vložiť 2 800 €, a to hneď v prvom polroku, teda do 30. 6. 2019. Ak uzatvoríte zmluvu stavebného sporenia v druhom polroku, /od 1. 7. 2019/, alebo až vtedy vložíte svoje peniaze na sporenie, máte nárok iba na polovicu štátnej prémie. Napríklad 4. 7. 2019 uzatvoríte nové stavebné sporenie a vložíte 2.800 € dostanete štátnu prémiu iba 35 €.

Áno je tiež odpoveď pre tých, ktorí nechcú ani počuť, aby pri rekonštrukcii či zateplení svojho bývania založili svoj byt či dom v prospech banky, keď si potrebujú požičať peniaze. Niekedy to ani nemôžete urobiť, lebo nie ste vlastníkom ,,svojho“ bytu, alebo domu.

Áno môže byť odpoveď aj vtedy, ak si budete potrebovať požičať peniaze na kúpu, výstavbu či prestavbu bývania a nemáte čím ručiť k hypotéke, lebo hodnota nehnuteľnosti, ktorou chcete ručiť banke ako zábezpeka nestačí. Banka vám dnes nepožičia pri hypotéke 100 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorú kupujete. Musíte mať ešte nejaký iný byt, dom alebo pozemok, ktorý spolu s kupovaným /so stavbou/ ponúknete banke ako zábezpeku. Alebo máte aspoň 20 %, lepšie je 30% z potrebných peňazí už svojich našetrených? Pre mnohých to môže byť problém. Musíte si ich požičať cez iný spotrebný úver? Ten má ale splatnosť v bankách iba 8 rokov a vyšší úrok ako hypotéka, preto bude aj vysoká splátka. Čo ak už oficiálny príjem, ktorý viete zdokladovať banke na oba úvery nepostačuje? Existuje spôsob v stavebnom sporení a volá sa overená bonita zo sporenia.

Čo je ešte nové od 1. 1. 2019?

  • treba dokladovať účel nasporenej sumy aj po 6 rokoch sporenia,
  • vo fáze medziúveru nebudete mať nárok na štátnu prémiu,
  • bude sa posudzovať nárok na štátnu prémiu podľa príjmu sporiteľa.

Na štátnu prémiu bude mať od januára 2019 nárok plnoletý stavebný sporiteľ, ak má priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu, najviac 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Výšku tohto príjmu zisťuje stavebná sporiteľňa, klient nič nedokladuje. Za súčasných podmienok je to mesačný príjem približne 1 240 €.

Ak si uzatvoríte stavebné sporenie ešte v roku 2018

  • môžete použiť nasporenú sumu po 6 rokoch sporenia na čokoľvek, t. j. nemusíte dokladovať na čo použijete peniaze, aby ste mohli získať štátnu prémiu,
  • môžete získať plnú štátnu prémiu za rok 2018 (5% max. 66,39 €), ak vložíte 1327,80 € + poplatok za uzatvorenie zmluvy, pričom deti majú zľavy z poplatkov,
  • ak uzatvoríte medziúver v roku 2018, máte naďalej nárok na štátnu prémiu,
  • dieťa bude mať aj od 1. 1. 2019 naďalej nárok na štátnu prémiu bez posudzovania príjmu zákonného zástupcu. Za neplnoletého sporiteľa sa považuje až do kalendárneho roka, v ktorom nedosiahol plnoletosť. Ak nadobudne plnoletosť napríklad 5. 12. 2019, pri uplatňovaní nároku na štátnu prémiu v roku 2019 je posudzovaný už ako plnoletý stavebný sporiteľ.

Aby ste dosiahli naozaj reálny výnos, potom pozor na poplatky. Stavebné sporiteľne sú na trhu 3 a majú odlišne nastavené poplatky, úroky aj rôzne bonusy.  Porovnajte si ich ponuky a vyberte si podľa toho, čo chcete dosiahnuť.

Chcela som zodpovedať vaše otázky, ale odpoveď bude len a len vaša. Či si  odpoviete na otázku z nadpisu ,,áno“ alebo ,,nie“, máte pravdu. Ak potrebujete viac informácií, alebo pomôcť s výberom pre vás najvhodnejšej stratégie, neváhajte ma kontaktovať.

Jiřina Marcinková