Čo získate mladomanželskou pôžičkou od ŠFRB od 1. júla 2019? Vrátite štátu menej, ako ste si požičali?

Mladomanželia môžu dostať úver, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie, za rovnakých podmienok, ako je to aj teraz v prípade ostatných manželov, avšak s tým zvýhodnením, že prvých 15 tisíc eur  možno poskytnúť  s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %, na 15 rokov, s fixáciou počas celej doby úveru. To dnes neposkytuje žiadna banka, lebo sa predpokladá nárast úrokov v takom časovom horizonte. Ak vám ponúka komerčná banka hypotekárny úver 80% z ceny kupovanej nehnuteľnosti a zvyšné peniažky  ešte potrebujete získať, 15 tisíc eur môžete čerpať ako úver od Štátneho fondu rozvoja bývania. Je to lacnejšie ako ,,zvýhodnený“ spotrebný úver na dofinancovanie hypotéky, ktorý má splatnosť maximálne 8 rokov, od  banky, v ktorej čerpáte aj hypotéku.  Pri splatnosti 15 rokov, bude nižšia splátka a úver sa tak stane dostupnejší pre ľudí s nižším príjmom. A ak sa mladomanželia stanú rodičmi, môžu reálne vrátiť štátu menej, než si požičali.

1. júla 2019 nadobudne účinnosť novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Má podporiť mladé začínajúce rodiny, aby si mohli dovoliť kúpiť byt, či dom, alebo staršie bývanie prerobiť. Týka sa mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na  stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome, alebo aj na obstaranie si  bytu staršieho ako tri roky v bytovom alebo v rodinnom dome.

Ak si chcete požičať od Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu staršieho bytu alebo domu, čo je nový účel pridaný do zákona poslednou novelou, musí daná nehnuteľnosť spĺňať dve podmienky: kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti,  a tiež na adrese bytu v bytovom alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzkareň živnosti.

Musíte preukázať, že viete splácať záväzky vyplývajúce z úveru, takže žiadateľ musí mať nejaký príjem buď z podnikania, zo zamestnania, ale zasa nie príliž veľký 😉. Maximálny spoločný príjem manželov môže byť 2,6 násobok priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok a musíte byť bez nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo na daniach.

Žiadosť o mladomanželskú pôžičku musí byť predložená od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, v listinnej podobe na príslušnom mestskom úrade okresu, v ktorom sa realizuje financovanie nehnuteľnosti. Formulár žiadosti nájdete na stránke ŠFRB, pritom platí, že občan Slovenskej republiky môže mať iba jeden úver z fondu. K žiadosti bude treba priložiť aj sobášny list. Pri narodení dieťaťa bude možné odpustiť dvetisíc eur z výšky istiny úveru, pričom maximálne bude možné odpustiť šesťtisíc eur. To platí aj, ak si osvojíte dieťa. O odpustenie časti úveru musíte fond písomne požiadať najneskôr do jedného roku po vzniku nároku.

Ak potrebujete poradiť  ako skombinovať oba úvery, tento od ŠFRB s komerčným, viac info nájdete tu: https://marcinkova.sk/usetrite-na-urokoch-jesen-2020-priniesla-najlacnejsie-hypoteky/#more-646

Viac informácií nájdete tu: https://www.sfrb.sk/ziadatel/mladomanzelska-pozicka/?fbclid=IwAR1fPpLkgoh8WRHsJkZUX2kQpdOgp-AIk3-buMWxEp7dUl9VOhl8NfR6TR8