Mladomanželská pôžička od ŠFRB po novom od 1. júla 2019

1. júla 2019 nadobudne účinnosť novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Má podporiť mladé začínajúce rodiny, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie. Peniaze bude možné použiť na finacovanie kúpy nehnuteľnosti či jej prestavby.

Týka sa mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom alebo v rodinnom dome. Mladomanželia budú môcť dostať úver za štandardných podmienok, ako je to v prípade manželov, avšak s tým zvýhodnením, že prvých 15 tisíc eur  možno poskytnúť s výhodnejšou úrokovou sadzbou, s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %, na pätnásť rokov, s fixáciou počas celej doby úveru, čo dnes neposkytuje žiadna banka z dôvodu, že sa predpokladá nárast úrokov v takom časovom horizonte.

Žiadosť sa bude podávať na Štátnom fonde rozvoja bývania. K žiadosti bude treba priložiť aj sobášny list. Pri narodení dieťaťa bude možné odpustiť dvetisíc eur z výšky istiny úveru, pričom maximálne bude možné odpustiť šesťtisíc eur.

Zdroj: Pravda