Aké poistenie sa vám v zime vyplatí?

Mrazy, sneh, poľadovica či mínusové teploty môžu napáchať škody nielen na vašom majetku, ale aj na zdraví vás či ľudí vo vašom okolí. Na čo treba dbať, aby poisťovňa z vašich poistiek plnila?

Majiteľ sa môže chrániť poistením zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti.

Na neupravených chodníkoch sa stávajú rôzne úrazy a iné škody na majetku. Ak sa chodcovi stane úraz alebo iná škoda na takomto chodníku, má nárok na odškodnenie zo strany jeho vlastníka, ktorý musí dbať o údržbu chodníku. Rovnako aj sneh na streche môže byť veľmi nebezpečný. Po čase naberá na hmotnosti a svojím pádom môže zapríčiniť škody pre chodcov v podobe úrazu, alebo pre majiteľov áut. Za túto škodu zodpovedá vlastník veci – v tomto prípade strechy.

Chodec ale musí dbať na svoju bezpečnosť a prispôsobiť svoje správanie podmienkam na chodníku.

  • Ak sa stane úraz, je nutné, aby mal čo najviac dôkazov a fotodokumentáciu, v akom stave bola komunikácia, kde sa mu stala škoda a aké boli celkové poveternostné podmienky.
  • Uschovajte doklady preukazujúce výšku škody (potvrdenie od lekára, polície, účty za lieky, účty za iné poškodené veci atď.)
  • Pre nedostatok dôkazov sa majiteľ môže zbaviť viny a nie je povinný poskytnúť náhradu škody.

Sneh môže porušiť aj samotnú strechu a budovu svojou tiažou – prepadne sa, môže následne zapríčiniť zatečenie budovy z roztápajúceho sa snehu. A škody zo zamrznutého potrubia?

  • Môžete sa chrániť majetkovým poistením, ktoré kryje takéto škody.
  • Z dôvodu nevykurovania priestoru môže dôjsť aj k takýmto škodám – poruchy, skraty, nedodanie plynu, výpadok elektriky aj iné prípady, ktoré sú poistiteľné – kryje ich poistenie budov.
  • V prípade dlhšieho odchodu z pohodlia domova nevypínajte celkom kúrenie. Hrozí vám poškodenie rozvodov vody, kúrenia a k nim pripojených zariadení. Nízke mrazy vám môžu vodu nielen zastaviť, ale taktiež roztrhať spomínané stavebné súčasti. Na poškodenie v dôsledku takéhoto konania sa poistenie nevzťahuje.

V prípade že sa potrebujete poradiť alebo vysvetliť jednotlivé poistenia, neváhajte ma kontaktovať.