cestovné poistenie na lyžovačku

Hurá sneží, ideme na hory. Na čo nezabudnúť ?

Aby sa skvelý výlet nezmenil na tragédiu je dobré si zariadiť správnu poistku a vedieť ako sa v krízovej situácii zachovať. Poisťovne ponúkajú krátkodobé poistenie na hory v rámci cestovných poistení mimo územia Slovenska a to v rôznych balíčkoch služieb s rôznymi poistenými rizikami.

V niektorých cestovných poisteniach si ale musíte lyžovanie pripoistiť ako rizikovú (športovú činnosť). Niekde sa rozlišuje lyžovanie na udržiavaných lyžiarskych svahoch a lyžovanie mimo udržiavaných lyžiarskych svahov sa považuje za zvlášť rizikové a zohľadňuje sa vo výpočte poistného. Nie na všetko sa dá poistiť, zvlášť rizikové aktivity sú z poistení vylúčené.

Je potrebné sa pýtať na konkrétne podmienky poistenia.

Zvážte, či chcete mať poistené iba liečebné náklady v prípade liečenia a súrneho ošetrenia v zahraničí, alebo chcete byť poistený aj v prípade úrazu, prípadne si poistíte aj svoju batožinu, keďže v dnešných lyžiarskych výbavách môžeme mať nezanedbateľnú sumu peňazí.

Je zodpovedné poistiť si aj svoju zodpovednosť. Aj vám sa môže stať, že aj keď nechtiac, predsa len vy zapríčiníte inému nejakú nepríjemnosť. Či už bude potrebná náhrada škody na zdraví alebo na majetku, vždy je lepšie mať niekoho za sebou, kto vám s tým pomôže. Navyše asistenčné služby od týchto poistení podobné problémy svojich klientov riešia pravidelne a vedia vám poradiť čo a ako „nespackať“, prípadne zorganizujú nutnú pomoc.

Ako sa v zahraničí zachovať v prípade nepríjemností?

Oproti vám v každej situácii stoja ľudia so všetkými kladnými i negatívnymi vlastnosťami. Niekedy vstupuje do hry aj nie najlepšia pamäť, neznalosť problematiky alebo nedôslednosť. Je nutné všetko dôkladne zdokumentovať (nafotiť). Majte zapnuté dáta – čas na fotkách alebo videách. Ak sú svedkovia udalosti, a ak sa viete dorozumieť spíšte si ich prehlásenia. Ak sa neviete dorozumieť, zabezpečte niekoho kto vám s tým pomôže. Môžete požiadať o pomoc horskú službu alebo miestnu políciu.

Pozor ale na podpisovanie dokumentov, ktorým nerozumiete. Zabezpečte si preklad alebo aspoň dopíšte k podpisu dodatok, že ste textu nerozumeli.

Minimálne si spíšte (nafoťte) aspoň doklady svedkov, ich adresy aj kontakty. Je to nutné v situácii, keď ste nehodu zavinili, a dôležité aj v situácii, keď ste ju nezavinili.

Ako predísť zbytočným problémom? Kontaktujte asistenčnú službu od svojho poistenia.

Poradia vám na koho sa obrátiť, oficiálne miesta, navigujú vás na konkrétne zdravotné služby, poradia kam a aké materiály doručiť do poisťovne. Pripomenú lehoty. Pýtajte sa, čím viac informácií získate, tým lepšie. Moji klienti nájdu dôležité kontaktné údaje na tejto stránke.

Poisťovne ponúkajú poistenie na hory nielen mimo Slovenska, ale aj do našich hôr. Zahŕňa náklady vynaložené Horskou záchrannou službou na jej zásah a prípadné pátranie v horských oblastiach na záchranu poisteného v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe.

Pozor na výluky. Zvlášť rizikové aktivity sú z poistení vylúčené, a ak ste pili alkohol, poisťovňa môže krátiť plnenie, a vy môžete zostať bez peňazí alebo bez krytia, aj keď ste „boli poistení“.