Máte poistený dom alebo byt?

Ak máte poistený dom či byt, nemáte automaticky poistené veci vo vnútri. Ak máte poistenú iba domácnosť, nemáte naopak poistený byt, či dom. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti sú dve rôzne poistenia a je dôležité aby ste poznali rozdiely.

Poistenie domácnosti kryje škody na zariadení domácnosti, teda na vnesených (hnuteľných) veciach, ktoré sa vo vnútri nachádzajú. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody spôsobené na stavbe bytu, domu, alebo chaty. Základom v oboch prípadoch je mať poistené živelné riziká. Dnes divoké búrky a krupobitie často páchajú značné škody.  Kedysi, ak u niekoho horelo, som si myslela, že je to ,,riadny debil“, keď neurobil opatrenia proti požiaru. Už som aj ja volala požiarnikov, a tak si to už nemyslím. 😀 Časté sú požiare od skratu elektrických spotrebičov, alebo elekrického vedenia.

Súčasťou týchto poistiek môže byť aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému. V poistení nehnuteľnosti za tie škody, za ktoré zodpovedám ako vlastník bytu, či domu. Napríklad v mojom byte praskne radiátor a vytopím susedov. V poistke domácnosti môže byť zodpovednosť všetkých členov domácnosti za škody, ktoré môžu z nedbanlivosti spôsobiť iným osobám. Napríklad zabudnem zatvoriť vodovodný kohútik, alebo vytopím susedov nedopatrením z nesprávne položenej hadice od práčky.

Výluky z poistenia

 • Máte už tento rok vyčistený a skontrolovaný komín?
  Uchovajte si potvrdenie od kominára. Bez potvrdenia vám v prípade požiaru poisťovňa nemusí vyplatiť plnú sumu. Navyše splnenie tejto povinnosti bude zaujímať aj hasičov. Pri niektorých typoch komínov si musíte splniť túto povinnosť až 2 krát do roka.
 • Uchovávate revízne správy od elektriny a plynu?
  V prípade požiaru si môže poisťovňa vyžiadať aj tieto potvrdenia. Ak ich nemáte, nemusí vám poisťovňa preplatiť škody, resp. určitú časť poistnej sumy.
 • Máte v dome alarm či iný bezpečnostný systém?
  Ak áno, vedzte že musí byť skontrolovaný každé dva roky. V prípade krádeže, by vám poisťova rovnako mohla krátiť poistné plnenie.
 • Pozor na limity.
  Pri nízkych limitoch je dobré pripoistiť drahé cennosti, optické prístroje, elektroniku či iné rizikové zariadenia (napr. práčku)
 • Dvakrát pozor na poistnú sumu.
  Ak máte poistené zariadenie na poistnú sumu 10 000 eur, ale škoda bude vyššia, dostanete maximálne 10 000 eur. Ak poisťovňa zistí, že ste mali v domácnosti veci za 20 000 eur, alebo ste mali mať veci poistené podľa veľkosti bytu na 20 000, môžete dostať iba 5 000 eur. Ide o tzv. podpoistenie.
 • Poistnú zmluvu na dom, byt alebo domácnosť treba aktualizovať.
  Po každej väčšej zmene hodnoty majetku, po rekonštrukcii či nákupe drahšieho zariadenia je potrebné aktualizovať poistnú zmluvu. V prípade, že suma poistenia bude nižšia než reálna hodnota poisteného objektu (prípadne sa zmenili ceny nehnuteľností) bude plnenie pravdepodobne krátené o toľko percent, o koľko je pod poistená nehnuteľnosť. Dom, ktorý mal kedysi cenu 100 000 korún môže mať dnes hodnotu 100 000 eur. Ak dôjde k poistnej udalosti a vy máte stále starú zmluvu, dostanete najviac 3 320 eur (100 000 korún). Môžete ale dostať len časť z 3320 €, podľa toho, aký je pomer škody a súčasnej hodnoty domu či bytu.
 • Čítate celé zmluvy?
  Robíte dobre. Len takto sa vyhnete nepríjemnostiam. Dobrá správa je, že už k tomu väčšinou nepotrebujete zväčšovacie sklo. Ja mám ešte stále lupu. Malé písmena a výnimky totiž čítam za klientov. Neváhajte sa prísť poradiť zdarma.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. Či už telefonicky, alebo emailom. Bezplatne vám zodpoviem otázky, upozorním na riziká a pomôžem Vám vybrať poistenie na trhu podľa ceny aj vašich preferencií.