zmeny v hypotékach od marca 2017

Mám požiadať o odklad splátok pre Covid-19? Bude pre mňa odklad výhodný?

Odklad splátok slúži na to, aby ste pri dočasnom výpadku príjmov nemuseli splácať splátky úveru. Ak ale viete splácať splátky aj v súčasnej situácii, nežiadajte o odklad. Úver sa vám totiž úročí aj počas doby odkladu. To znamená, že v budúcnosti zaplatíte navyše úroky aj za obdobie odkladu. O spôsobe zaplatenia týchto úrokov sa s vami veriteľ dohodne a budete informovaní dodatočne. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky si len odkladáte na neskôr. Ak máte naozaj problém splácať svoje splátky, zvážte refinancovanie svojich záväzkov. Môžete dosiahnuť väčšiu úsporu na úrokoch a zároveň si upraviť splátky tak, aby ste mohli v pohode naďalej úver splácať.

Než podáte žiadosť o odklad splátok zvážte tieto informácie:

Ak máte úver od banky, môžete požiadať o odklad až o 9 mesiacov. Pri úveroch od ostatných spoločností o 3 mesiace, s následnou možnosťou požiadať o odklad ďalšie 3 mesiace. Počet mesiacov uvediete v žiadosti. Môžete požiadať aj o odklad splatnej splátky, ktorú ste už mali zaplatiť, ak s ňou nemeškáte viac ako 30 dní.

Za odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky. Ak súčasťou splátky úveru bola aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe. Ak budete mať možnosť splácať aj počas odkladu splátok môžete začať splácať aj počas doby odkladu. Musíte to ale predtým oznámiť Vašej banke, alebo spoločnosti, ktorá Vám požičala.

Neviete splácať úver, no máte uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver? V prvom rade kontaktujte svoju banku alebo poisťovňu, či sa na Vašu súčasnú situáciu vzťahuje poistenie a splátky za Vás bude platiť poisťovňa. Ak sa na Váš prípad poistenie nevzťahuje, až potom zvažujte odklad splátok. V takom prípade Vás bude banka informovať, čo sa počas doby odkladu splátok stane s poistením.

O odklad splátok môžete požiadať, ak splácate úver na bývanie, hypotéku, americkú hypotéku, medziúver, stavebný úver, alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver vrátane finančného lízingu alebo splátkového predaja. Pomôckou vám môže byť to, že na zmluve je uvedený názov „Zmluva o spotrebiteľskom úvere“, „Zmluva o úvere na bývanie“, alebo „Zmluva o hypotekárnom úvere“. Ak nemáte istotu, či môžete požiadať o odklad splátok,  obráťte sa na spoločnosť, ktorá Vám poskytla úver. Odklad splátok sa netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní na účte, kde požičané peniaze splatíte naraz alebo v nepravidelných splátkach.

Odklad splátok sa nesmie neskôr negatívne prejaviť na Vašej histórii splácania úveru. Nebudete mať o tom v úverovom registri záznam, ktorý by Vám v budúcnosti spôsobil problémy. To ale neznamená, že banky nebudú na túto skutočnosť v budúcnosti prihliadať. Stanovenie vašej ,,bonity“ je interná záležitosť banky.

Aké sú podmienky žiadosti o odklad?

  • Úver musíte riadne splácať. To znamená, že nemeškáte so splátkou viac ako 30 dní. Zároveň nemeškáte ani so splátkami na inom úvere. Nemôžete byť v osobnom bankrote.
  • Nevyžaduje sa dokladovanie príjmu ani vyhlásenie o finančnej situácii klienta.
  • Ak ste dvaja dlžníci, požiadať môže ktorýkoľvek z vás. Odklad splátok sa bude týkať všetkých dlžníkov. Ak ručiteľ spláca úver za dlžníka, ktorý neplatí, môže požiadať o odklad tiež.
  • Odklad sa vzťahuje aj na lízing auta, ak Vaša lízingová zmluva je označená ako zmluva o spotrebiteľskom úvere. Auto na lízing môžete počas odkladu ďalej používať.
  • Ak úver už bol zosplatnený, a teraz ho na základe dohody postupne splácate, nemôžete požiadať o odklad. Informujte sa v takomto prípade na možnosť individuálnej dohody o odklade.
  • Štátny príspevok alebo o štátny príspevok pre mladých vám bude platiť aj pre odložené splátky.
  • Ak dátum refixácie úrokovej sadzby úveru spadá do obdobia odkladu splátok, banka vám oznámi novú úrokovú sadzbu štandardným spôsobom. Úver s novou sadzbou budete splácať až po skončení obdobia odkladu.

Žiadosť môžete podať kedykoľvek od 9. apríla 2020 počas obdobia, keď sú vládou SR vyhlásené mimoriadne preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. O ukončení tohto obdobia sa môžete informovať sa v banke alebo v spoločnosti, ktorá vám poskytla úver. Odklad splátok skončí až uplynutím doby, o ktorú ste požiadali. Bude platiť aj po skončení vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Ak nebudete vedieť splácať úver aj po skončení odkladu, ešte pred skončením odkladu splátok treba kontaktovať  banku alebo spoločnosť, ktorá vám požičala, a dohodnúť sa o ďalšom postupe.

Žiadosť je veľmi jednoduchá. Podrobnosti vrátane vzoru žiadosti nájdete na internetovej stránke banky alebo nebankovej spoločnosti, ktorá poskytla úver, prípadne ho môžete podať cez váš internet banking. Žiadosť o odklad odporúčam vyplniť cez formulár elektronicky. Žiadosť môžete podať aj písomne, ale urobte tak len vtedy, ak nemáte možnosť komunikovať elektronicky. Tlačivá sú k dispozícii na pobočkách.

Vypĺňate len časť žiadosti, kde sa nachádzajú vaše osobné údaje. Označíte zmluvu, pri ktorej žiadate o odklad, najlepšie uvedením čísla zmluvy. Ak zmluva nemá číslo, prípadne ho nepoznáte, označte úver, ktorého sa odklad týka dátumom kedy bola zmluva uzatvorená a menom, priezviskom a rodným číslom dlžníka.

Do 30 dní by ste mali dostať odpoveď. Ak by vám žiadne potvrdenie neprišlo, platí, že odklad splátok máte schválený. Odporúčam, aby ste si svoju žiadosť o odklad splátok uložili, aj ak ste ju poslali e-mailom. Ak ste ju poslali listom, uschovajte si podací lístok. Ak vám odmietajú prijať žiadosť, v odmietnutí odkladu splátok vám musí banka alebo spoločnosť, ktorá vám poskytla úver, napísať dôvody. Ak uvedené dôvody nie sú podľa vás pravdivé môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vec prešetrí. Napísať môžete cez kontaktný formulár, e-mail: spotrebitel@nbs.sk alebo na adresu: Národná banka Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Ak sa potrebujete poradiť, neváhajte ma kontaktovať.

 

Zdroj: NBS https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok