poistenie union hanušovce nad topľou

Zmenili ste tento rok zdravotnú poisťovňu a ešte vám nebol doručený preukaz poistenca UNION?

Nemajte obavy. Preukazy budú novým poistencom zasielané 16.12.2019 poštou na adresu, ktorú vyplnili v prihláške do Union zdravotnej poisťovne. Preukaz poistenca môžete očakávať po 16. decembri. Ak potrebujete zmeniť adresu doručenia, alebo ste si od podania prihlášky zmenili údaje (napríklad adresu, priezvisko a pod.), stačí, ak napíšete email s vašimi údajmi na adresu preukazy.zmenazp@union.sk . Na túto adresu napíšte aj v prípade, ak vám nebol doručený preukaz poistenca pár dní po 16.12.2019, prípadne ak ste si ho nestihli vyzdvihnúť.

V liste nájdete informácie o európskom preukaze zdravotného poistenia (EPZP) alebo o preukaze poistenca kombinovanom s európskym preukazom – v závislosti od toho, aký preukaz  dostanete.

Aký typ preukazu môžem očakávať?

 Ak máte elektronický občiansky preukaz s čipom, tak dostanete len európsky preukaz zdravotného poistenia. Váš občiansky preukaz s čipom slúži ako preukaz poistenca. Teda u lekára alebo v lekárni na Slovensku vám bude stačiť váš občiansky preukaz s čipom. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis.

Súčasťou listu s preukazom poistenca je

  • pre deti do 3 rokov knižka Sprievodca prevenciou zdravia,
  • pre staršie deti a dospelých poistencov je  leták  s názvom – Vaše zdravie je naša srdcová záležitosť, v ktorom je prehľad benefitov, ktoré môžete využívať,
  • prihlasovacie údaje do Online pobočky.

Online pobočka je bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne a slúži na jednoduchú, rýchlu a pohodlnú elektronickú komunikáciu s poisťovňou.

Vrátené neprevzaté preukazy poistencov budú postupne rozdistribuované na kontaktné miesta, podľa príslušnosti obce v adrese, ktorú si poistenec zvolil ako adresu na zasielanie korešpondencie.

 Aké povinnosti mám po zmene zdravotnej poisťovne?

Jedinou povinnosťou poistenca je nahlásiť zmenu vášmu zamestnávateľovi. Ak ich máte viac, ste povinní túto zmenu oznámiť každému z nich. Odhlásenie a vrátenie preukazu poistenca predchádzajúcej poisťovni nie je potrebné.

Aké výhody môžem využívať?

Od 1.1.2020 môžete využívať všetky výhody Union zdravotnej poisťovne, na ktoré máte nárok. Od začiatku roka môžete ihneď začať využívať príspevok 100 eur na zuby ročne, uplatniť vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti, ušetriť na zľavách na poistenia od Union poisťovne a mnoho ďalších výhod.

Zdroj:  Union zdravotná poisťovňa