Zmeny v zákone o cestnej premávke od 1. januára 2023

Evidenčné čísla vozidla /EČV,  predtým ŠPZ/ sa začnú vydávať v novom formáte, bez možnosti rozlíšiť okres, a to v tvare AA-001AA.  Evidenčné čísla na autách sa už nebudú viazať na okresy. Na prvý pohľad nebudeme vedieť identifikovať, z akého okresu držiteľ vozidla pochádza. Život to uľahčí nielen tým, ktorí kupujú ojazdené autá, ale aj, keď si niekto mení adresu trvalého pobytu. Prepis motorového vozidla sa výrazne zjednoduší, viac nižšie:

  • zaniká dvojkrokové oznamovanie prevodu držby, teda ruší sa povinnosť odhlásiť vozidlo v jednom okrese a prihlásiť ho v druhom okrese,
  • nový vlastník môže prepísať motorové vozidlo na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte v SR, takže už nebude treba navštíviť príslušný dopravný inšpektorát podľa svojho trvalého pobytu,
  • a prihlásenie aj odhlásenie vozidla sa vykoná len jednou návštevou,
  • tým, že si môžete evidenčné číslo ponechať, ušetríte poplatok 33 € za jeho nové vydanie aj v prípade, ak kupujete auto z iného okresu,
  • zostane aj možnosť výberu vlastnej poznávacej značky tak, ako doteraz,
  • zaniká povinnosť nahlásiť zmenu adresy držiteľa či vlastníka na dopravnom inšpektoráte.

Majiteľ motorového vozidla bude mať možnosť výberu: PRENIESŤ EČV – nový vlastník si nechá pôvodné tabuľky od  pôvodného majiteľa s EČV bez ohľadu na trvalý pobyt,

PONECHAŤ SI EČV – pri predaji MV si pôvodný majiteľ vozidla ponechá svoje pôvodné tabuľky s EČV a pridelí ich svojmu novému MV,

VYŽIADAŤ  SI NOVÚ EČV – v novom formáte v abecednom poradí.

Ak majiteľ predal vozidlo a nekúpi si hneď nové MV, /teda ak EČV nebude hneď priradené k novému autu/, je povinný vrátiť ich príslušnému orgánu PZ SR, alebo ,,ak plánuje kúpiť“ ďalšie MV, tabuľku s EČV si môže ponechať bez priradenia k ďalšiemu MV. V prípade, že nedôjde k jej použitiu, po 1 roku sa bude považovať za stratenú.

Novela prináša ešte ďalšie zmeny, napríklad obce nás budú môcť pokutovať za porušenie pravidiel cestnej premávky – najmä parkovania. Štát zvyšuje obciam niektoré kompetencie, ktoré doteraz mohla využívať len polícia. Tiež si budeme môcť elektronicky zapísať do technického preukazu spájacie zariadenie k vozidlu, alebo alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov.