Cestovné poistenie

Viete, že cestovné poistenie kryje udalosti už na Slovensku?

Zájazd môžete stornovať, naprílad ak neurobíte maturitnú skúšku, štátnice alebo ak letíte do zahraničia a mali ste cestou na letisko nehodu kvôli ktorej zmeškáte lietadlo.

Storno si môžete uplatniť ak ochoriete, alebo vám zomrie blízka osoba, ale zahŕňa napríklad aj tehotenstvo či rozvod. Zájazd môžete samozrejme stornovať aj v prípade živelnej udalosti, pri ktorej došlo k poškodeniu vášho majetku, alebo ak ste dostali výpoveď z práce.

Hovorí sa, že čert nikdy nespí a nepredvídateľná udalosť, ktorá vám znemožní odcestovať na vytúženú dovolenku, alebo nevyhnutnú pracovnú cestu vás môže prekvapiť kedykoľvek. Ponúkam Vám niekoľko rád, ako pomôže cestovné poistenie v prípade nepredvídateľných udalostí doma aj za hranicami.

Cestovné poistenie začína kryť poistné udalosti na Slovensku už od momentu, ako opustíte miesto svojho trvalého/prechodného bydliska či pracoviska a končí sa návratom do miesta trvalého/prechodného bydliska alebo pracoviska v SR.

Poistiť sa môžete bez obmedzenia veku, máte v ňom kryté všetky dovolenkové zimné či letné športy a rozšírené dôvody na stornovanie zájazdu.

Pri poistnej udalosti na Slovensku platí poistenie aj pri úraze, odcudzení batožiny, spôsobení zodpovednosti za škodu na zdraví či veci, alebo z dôvodu prerušenia cesty, ak ste si tieto pripoistili.

Ak potrebujete pomoc a neviete si rady, bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poradí ako ďalej postupovať a zabezpečí vám všetko potrebné.

Ak utrpíte úraz už na Slovensku a ste hospitalizovaný v mieste vzniku úrazu (napr. v Bratislave) a pochádzate z Košíc, z cestovného poistenia máte nárok na prevoz do miesta vášho trvalého bydliska, ak chcete byť bližšie k vašej rodine.

Ak by ste v dôsledku takéhoto úrazu museli úplne prerušiť plánovanú cestu do zahraničia, máte nárok na úhradu hodnoty všetkých nespotrebovaných zaplatených a vopred objednaných služieb.

V prípade terorizmu v cudzine máte nárok na návrat do vlasti

Ak sa nachádzate v krajine, kde sa náhle vyskytol terorizmus a vy síce nie ste priamo v meste a oblasti útokov, ale napriek tomu sa necítite bezpečne, odporúčame riadiť sa pokynmi Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR), ktoré sú dostupné na ich web stránke. Tieto informácie vám takisto poskytne priamo asistenčná služba UNIQA Assistance.

Ak aj MZV SR zatiaľ oficiálne cestovné odporučenie na danú oblasť nevydalo, môže poisťovňa v závislosti od vážnosti situácie rozhodnúť aj skôr a ponúknuť Vám čo najskorší návrat do vlasti. V UNIQA si môžete pripoistiť poistenie storno poplatku aj samostatne bez základného poistenia liečebných nákladov. Ak máte liečebné náklady už poistené napríklad v cestovnom poistení ku kreditnej karte.

Ak si kúpite zájazd alebo letenku, cestovné poistenie uzavriete jednoducho tak, že ma kontaktujete.

Zdroj Uniqa poisťovňa, a.s.