Havarijné positenie Hanušovce

Oplatí sa havarijné poistenie?

Keď sa vrátite na miesto, kde ste si nechali zaparkované auto a ono tam nie je, je super mať havarijné poistenie. Držíte v rukách iba kľúče od autíčka, na ktoré ste tak dlho šetrili, alebo ste si naňho nebodaj ešte aj požičali. A vrchol je, ak sa vám to stalo kdesi ďalej, možno v zahraničí. Alebo zaparkované auto nájdete, ale je poškodené. Niekto doňho nacúval a ,,iba zabudol“ nechať na seba kontakt.

Možno nejaký ,,dobrák“ vám vaše pekné BMW, Audi …doplňte si značku toho svojho miláčika ,,obišiel s korunou“. Niekedy zaúraduje ,,vyššia moc“, stačí povodeň, či lepšie zafúka a padajú stromy ako v Tatrách. On aj poriadny konár stačí. Alebo jeleň nevymeral dobre skok, smola. Môjmu priateľovi zrušila auto divá sviňa. Bola to totálna škoda. Poisťovňa zaplatila rozsiahlu škodu rozpočtom, a môj priateľ svojím Fordom jazdí do dnes.

Havarijné poistenie sa vám oplatí, ak vám vznikne škoda na vozidle z rizík, ktoré si dáte poistiť. Preto je nutné zvážiť, ktoré riziká konkrétne chcete poistiť.

Aké riziká môžete kryť havarijným poistením?

  • Poškodenie alebo zničenie vozidla pri dopravnej nehode, alebo stretom so zverou,
  • poškodenie a zničenie vozidla odstaveného na parkovisku iným vozidlom a napríklad aj hlodavcami,
  • krádež vozidla alebo jeho častí,
  • škody na vozidle vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy napríklad pádom stromu, pri záplave, povodni, pri požiari, vzniknuté krupobitím, víchricou, zemetrasením a pod.)
  • škody spôsobené vandalizmom, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
  • poškodenie čelného skla,
  • asistenčné služby pri poistnej udalosti, poistenie právnej ochrany,
  • rôzne pripoistenia – úrazy a trvalé následky po úraze v dôsledku dopravnej nehody, poistenie batožiny.

Nie každé havarijné poistenie kryje všetky tieto riziká. Niektoré havarijné poistenie sa predáva v balíkoch a v niektorých poisťovniach si môžete vybrať z jednotlivých poistných rizík.

Havarijné poistenie sa vám neoplatí, keď vám škoda nevznikne, alebo vznikla škoda malá a dohodnutá spoluúčasť je veľká. Tiež, ak je už časová /všeobecná/ cena vozidla veľmi nízka. U staršieho vozidla s veľmi vysokou obstarávacou cenou, kedy je poistné pomerne vysoké a ľahko sa dostanete do totálnej škody. Pre vozidlá staršie ako 10 rokov je ale pár špecializovaných produktov, kedy v prípade čiastočnej škody to býva pre majiteľa vozidlá výhodné. Veľa ľudí verí, že sa nič nestane. Viera je fajn, ale vzniknuté škody, ak sa stane nehoda za vás nezaplatí. Jeden môj klient odmietol ponuku na uzatvorenie havarijného poistenia pri kúpe nového Volkswagenu slovami, že on určite žiadnu nehodu nespôsobí. Mal pravdu. O štyri mesiace od kúpy nového auta mal iba smolu. Bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Vodič, ktorý mu auto rozbil z miesta nehody ušiel a on nemal vinníka nehody. Ušetril 300 eur za poistenie a prerobil niekoľko tisíc eur na spôsobenej škode.

Havarijné poistenie kryje škody na vašom vozidle

V prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu, poškodenému sa uhradí škoda z PZP. Škodu na Vašom vozidle musíte uhradiť z vlastných peňazí, ak ich máte dispozícii? Môj klient ich mal a kúpil si hneď nové auto. Ale stačilo mať uzatvorené havarijné poistenie. Ním kryjete sami seba a škody spôsobené na Vašom vozidle. Okrem havárie ho oceníte v situáciách, keď je páchateľ škody neznámy. Prídete k autu po zbere húb v lese, na parkovisko po prechádzke alebo nákupe, a auto nájdete poškodené a páchateľ nikde. Nemáte páchateľa, nemáte plnenie z PZP. Náklady na opravu vozidla alebo na kúpu nového vyriešite týmto Kasko /Casco/ poistením.

Ak ste poškodený, môžete si vybrať, či chcete plnenie z PZP alebo havarijného poistenia lebo z PZP nemusí plnenie postačovať na celú opravu. Z prostriedkov havarijného poistenia opravu zvyčajne zvládnete. Spoluúčasť, ktorú platíte pri havarijnom poistení vám preplatia s prostriedkov PZP vinníka.

Potrebujete vybrať kvalitné havarijné poistenie alebo PZP a platiť za neho čo najmenej? Zavolajte mi, alebo napíšte na email a dohodneme sa na vhodnom postupe.