Poisťovňa ERGO na Slovensku končí. Máte poistku v ERGU?

Skupina Generali kupuje portfóliá spoločnosti Ergo na Slovensku aj v Maďarsku. Spoločnosť Ergo International AG predáva svoje portfóliá životného, neživotného a kombinovaného poistenia. Ergo na Slovensku skončilo hospodárenie v roku 2017 so stratou 1,5 mil. eur. Spoločnosť nebola v zisku ani raz za posledných deväť rokov, od kedy sú dostupné údaje. Celý predaj budú musieť ešte potvrdiť regulačné a protimonopolné orgány. V tomto prípade je vyžadovaný súhlas Národnej banky Slovenska. Za predpokladu jeho získania bude transakcia ukončená pravdepodobne na jeseň 2019.

 
Prechod portfólií do spoločnosti Generali nebude mať dopad na súčasných klientov spoločnosti Ergo.
Existujúce poistné zmluvy zostávajú nezmenené a naďalej platia. Poistné sumy, poistné a doba trvania sa môžu upraviť len vtedy, ak existuje vzájomná dohoda. Existujúce poistné podmienky sa nemenia a sú naďalej platné.
 
Poisťovňa Generali posilňuje svoju pozíciu v Európe, predovšetkým v regióne strednej a východnej Európy. Je súčasťou talianskej Skupiny Generali, V Rakúsku, v strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí Skupina prostredníctvom regionálneho zastúpenia (Austria, CEE & Russia Regional Office so sídlom v Prahe), ktoré zastrešuje celkovo 12 krajín a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne.
Zdroj: Financial Report