Hypotéka

Rozmýšlate nad hypotékou? Platí nová hranica príjmu pri štátnom príspevku mladým.

Stále platí príslovie: ,,Komu sa nelení, tomu sa zelení…“  Komu sa nelení doložiť banke pri vybavovaní hypotéky pár papierov naviac, ušetrí peknú kôpku zelených bankoviek získaných z nezaplatených úrokov. V článku nájdete prehľad podmienok na získanie štátneho príspevku a postup ako si vybrať hypotéku, na ktorej ušetríte.

Na získanie štátneho príspevku pre mladých od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017  musíte splniť tieto 3 podmienky

 • Neprekročíte vek 35 rokov.
 • Váš hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2016) je maximálne
 •  1 227,20 € , t. j. 1,3-násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy. Pre dvoch žiadateľov (manželov a partnerov) sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda 2 454,40. Ak jeden z partnerov nemá príjem a spoločne žiadajú o hypotéku, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2 454,40 €.
 • Účelom úveru bude nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena/údržba/rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (na LV musí byť byt alebo dom).

Ako funguje štátny príspevok pre mladých

 • Štátny príspevok pre mladých upravuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte.
 • Podmienky sú rovnaké už dlhšie obdobie. Každý kvartál sa mení iba výška maximálneho príjmu na jeho získanie.
 • Ak využijete štátny príspevok pre mladých, tak počas obdobia 5 rokov budete mať znížený úrok o 3% p.a. Banka vám zníži úrok o 1% (niektoré vám to pred tým navýšia) a o 2% vám zníži úrok štát. Výšku zvýhodnenia od štátu určuje každý rok zákon o štátnom rozpočte. V roku 2017 zvýhodnenie od štátu pokračuje naďalej.
 • Príspevok sa vzťahuje na výšku hypotéky do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie a maximálne na sumu 50.000 €.
 • Štátny príspevok pre mladých môžete získať len na 1 hypotéku súčasne
 • Nie všetky banky poskytujú hypotekárny úver podľa zákona o bankách. Medzi najznámejšie banky, ktoré neposkytujú hypotéky zo štátnym príspevkom patrí mBank S.A. a Poštová banka, a.s.
 • Výhodnosť štátneho príspevku pre mladých nie je rovnaká v každej banke. Banky si zákon vykladajú každá po svojom. V čom sa líšia? V úročení zostatku istiny hypotéky na tú časť, kde je štátny príspevok pre mladých. Len 2 banky na trhu to robia poctivo, kde platí to, že naozaj máte úročenie istiny o 3% nižšie. Inde vám úročia hypotéku tak, ako keby ste tam štátny príspevok vôbec nemali a príspevok vám vracajú naspäť na účet. Zostatok istiny hypotéky po 5 rokoch môže byť aj o niekoľko tisíc eur nižší, aj napriek tomu, že by ste mali v každej banke ten istý úrok bez štátneho príspevku a rovnakú mesačnú splátku.

O štátny príspevok pre mladých môžete prísť

 • Ak nedodržíte účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý – je nutné ho dodržať aj po načerpaní hypotéky.
 • Prevediete záväzok z hypotéky na inú osobu okrem Vám blízkej osoby. O tom, kto je blízka osoba, hovorí občiansky zákonník.
 • Splatíte hypotekárny úver so štátny príspevkom pre mladých do 4 rokov od jeho poskytnutia. Napríklad ak predáte financovaný byt.

Ako postupovať pri výbere hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých

Odporúčam si získať ponuky zo všetkých bánk, ktoré poskytujú hypotéky zo štátnym príspevkom pre mladých. V hre sú OTP banka, Tatra banka, VUB, SLSP, Prima Banka, UniCredit Bank, ČSOB a Sberbank. Získaním vstupných údajov na dôkladné porovnanie a budete si mať z čoho vyberať. Porovnajte si podmienky podľa vami zadaných kritérií. Do porovnania hypoték odporúčam zaradiť minimálne tieto veci:

 • výšku úroku aj RPMN,
 • mesačnú splátku,
 • spôsob úročenia istiny,
 • zostatok istiny po 5. roku,
 • poplatky súvisiace s hypotékou.

Ak sa chcete uistiť, že si vyberiete naozaj to najlepšie, alebo nemáte dosť času, aby ste obehali všetky banky, môžete ma osloviť. Pomôžem vám s porovnaním hypoték pre mladých a výberom podľa vami zadaných kritérií. Vypracujem ponuky a môžem vám vybaviť výnimky navyše, čím na hypotéke pre mladých ušetríte ešte viac.