II. pilier, dôchodkové fondy, DSS

Ako zarábajú fondy v druhom pilieri?

Prekonali výnosy vášho fondu mieru inflácie a dosiahli ste naozaj reálne zhodnotenie? Odpoveď nájdete napríklad na portáli druhypilier.sme.sk

Začnime s porovnaním kumulatívnych výnosov všetkých fondov druhého piliera od doby ich založenia. Dostanete sa k nemu aktuálne cez sekciu grafy.

Kumulatívny výnos fondov od založenia, ku dňu 08.03.2017. Ilustračný graf z portálu SME.
Kumulatívny výnos fondov od založenia, ku dňu 08.03.2017. Ilustračný graf z portálu SME.

Ako čítať uvedené grafy a tabuľky

  • Všetky fondy nemajú rovnaký dátum založenia.
  • Indexové fondy vznikli až v roku 2012, kým ostatné fondy vznikli už v roku 2005.
  • Hneď zaujme, že jednotlivé indexové fondy od svojho vzniku (približne 4 roky) vykázali kumulatívne zhodnotenie, ktoré je vyššie ako zhodnotenie akéhokoľvek iného fondu za posledných 10 rokov. To preto, lebo akcie globálne vykazovali za posledné tri roky dvojciferné ročné zhodnotenia a práve indexové fondy sa snažia kopírovať tzv. akciové indexy predstavujúce kôš akcií obchodovaných na burze.
  • Sporitelia občas mylne porovnávajú výnosy svojho akciového, alebo dlhopisového fondu s indexovým fondom, ale výnos za obdobie sa nepočíta od rovnakého dátumu. Ak chceme porovnať fondy od doby založenia, stačí si v časti Moje fondy označiť fondy a vybrať dátum, od kedy sa má výnos počítať. Nasledúca tabuľka zobrazuje kumulovaný výnos, ďalej výnos prepočítaný na jeden rok a výnos za posledných 12 mesiacov.
Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Ilustračná tabuľka z portálu SME.
Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Ilustračná tabuľka z portálu SME.

 

  • Jednotlivé indexové fondy nedosahujú rovnaké výnosy, pretože nie je všetky fondy kopírujú tie isté akciové indexy. Niektoré fondy kopírujú len jeden, napríklad celosvetový akciový index, iné môžu byť viac zamerané na európske akcie. Okrem toho dochádza aj k miernym úpravám portfólií fondov čo má vplyv na celkový výnos.
  • Pri akciových fondoch je vidieť, že od roku 2008 do roku 2013 vykazovali akciové fondy “hladký” a mierne rastúci vývoj a od roku 2013 boli už tie výnosy zrazu volatilné, lebo po kríze v roku 2008 boli tieto fondy nútené k výpredaju akcii a fondy sa dlhú dobu “akciovými” iba nazývali. Ich portfólia pozostávali takmer výlučne iba z dlhopisových a peňažných investícii. Nebyť tohto opatrenia, tieto fondy mohli byť dnes niekde úplne inde a ročný výnos vyjadrený v p.a. by bol určite vyšší ako 2 %, či 2,5 %.
  • Ak si chcete porovnať výnos svojho akciového fondu s výnosmi indexových fondov, musíte si tie výnosy porovnávať od rovnakého dátumu napríklad od 1. mája 2012. Aké výnosy by mali indexové fondy, ak by boli od začiatku II. piliera?

Aké výnosy by mali indexové fondy, ak by boli od začiatku II. piliera?

Výnosy indexových fondov v druhom pilieri sú zatiaľ viac než solídne. Zhodnotiť svoje úspory o 10 – 12 % ročne uspokojí väčšinu investorov. Ale akcie nevykazujú vždy také hojné výnosy ako v posledných rokoch. V minulosti boli obdobia, keď akcie stratili 30 %, či 40 % svojej hodnoty za jeden jediný rok. Alebo akcie strácali na hodnote niekoľko rokov po sebe. Platí však pravidlo, že z dlhodobého hľadiska akcie vždy prinášajú kladný reálny výnos. Aké zhodnotenie by som v indexovom fonde dosiahol, ak by som si v ňom sporil od začiatku vzniku II. piliera? Nie je možné jednoznačne odpovedať, ale môžeme sa k určitému číslu priblížiť prostredníctvom benchmarku. Pozriete na portfólio vášho indexového fondu a zistíte, aký akciový index váš fond „kopíruje“ (aký index je jeho benchmarkom). Potom sa už len stačí pozrieť na vývoj tohto akciového indexu od roku 2005. Až tri indexové fondy sledujú akciový index MSCI World. Jeho vývoj vidíte priamo na portáli druhypilier.sme.sk. K vývoju indexu od roku 2005 sa dostanete cez sekciu Akciové fondy, kde okrem ročných zhodnotení samotného indexu nájdete aj ročné zhodnotenia jednotlivých akciových fondov. V tabuľke sme zistili, že priemerný ročný výnos akciového indexu MSCI World Index od roku 2005 je 7,15 %. Ide o priemerný ročný výnos počítaný za posledných 10 rokov, čo je už dostatočný investičný horizont, v ktorom je započítaná aj kríza v roku 2008. Na základe tohto si teda vieme vytvoriť približnú predstavu o tom, aké výnosy by indexové fondy dosahovali aj v období pred ich zavedením v druhom pilieri (pre fondy DSS PB a VUB Generali by bol benchmarkom európsky akciový index).

Zhodnotenie dôchodkovej jednotky vo fonde sa nebude zhodovať s vaším zhodnotením, aj keď si v indexovom fonde sporíte od doby jeho založenia – do fondu odvádzate úspory každý mesiac a výnos v tabuľkách je ako keby ste vložili peniaze do fondu jednorazovo v dobe založenia fondu.

Za posledných 12 mesiacov vykazujú indexové fondy straty, čo s tým?

Nejde o nič nezvyčajné, ceny akcií nemôžu iba rásť, niekedy poklesnú. Keď sa pozrieme ešte raz na vývoj indexu MSCI World, tak tento index za posledných 7 rokov vykázal iba v roku 2011 negatívne ročné zhodnotenie, aj to iba miernych -1,84 %. Sedliacky rozum nám napovedá, že nič netrvá večne, ani kladné ročné zhodnotenia akcií. Po každom ďalšom kladnom ročnom zhodnotení akcií narastá pravdepodobnosť, že nasledujúce obdobie bude pre akcie stratové, a preto po silných výnosných rokoch na akciách, môžeme hovoriť o vysokej pravdepodobnosti, že v budúcnosti akcie zakončia v niektorých rokoch so stratou. Čo môže sporiteľ/investor urobiť?

  • nerobiť nič, pretože netušíme ako sa budú trhy v nasledujúcich rokoch vyvíjať, možno budú stále iba rásť
  • ak ste iba v indexovom fonde, presunúť všetky úspory do garantovaného fondu
  • presunúť iba časť úspor do garantovaného fondu a určitú časť naďalej ponechať v indexovom fonde.

Ako DSS-ky zhodnocujú Vaše dôchodky?

Zistíte to z rôznych portálov. Tento som vybrala, lebo rýchlo a jednoducho porovnáte výnosy všetkých dôchodkových fondov, vrátane zmiešaných aj dlhopisových a porovnáte výnos fondu s mierou inflácie za účelom zistenia reálneho zhodnotenia. To vám pomôže pri zorientovaní sa v druhom pilieri a rozhodovaní o výbere, prípadne zmene dôchodkových fondov.

V prípade že sa chcete poradiť, alebo sa vám nedarí v spleti grafov zorientovať, zastavte sa kedykoľvek na kávu a údaje preberieme spoločne.

Zdroj druhypilier.sme.sk